Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  WORD - NEW HEADWAY INTER TESTS - Amda Maris

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st - ĐÃ CHUYỂN PDF SANG WORD
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:47' 13-01-2012
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 173
  Số lượt thích: 0 người
  New Headway
  Intermediate Tests  ·
  


  e              a
  s a

  e

  o
  h

  o
  n ly     eE                                          t,

  ea
  te        y In                                h

  ea
  i

  p actice            trolled             0c
  v
  ers

  mh
  s


  u
  c         n
  w   v         ea
  p       y                  l
  s          ll
  ti
  The                           n

  Oxford University Press

  Amanda Maris
    s
  iad tio
  e

  and all fo
  develope

  lu      o
  tl .   s
  e    n
  ea  f
  g
  n     e
  l
  e  en  m           h
  adway      pro cc
  o
  es         an
  c  m        ea
  overloadeng.   sive
  S  b  New Headway Intermediate Test Booklet  Note to the teacher

  This Booklet consists of
  · 12 Unit Tests
  Each Unit Test revises the corresponding unit in New
  Headway English Course Intermediate Student’s Book.

  · 3 Progress Tests
  Progress Test 1 revises Units 1–4.
  Progress Test 2 revises Units 5–8.
  Progress Test 3 revises Units 9–12.

  · Answer key
  There is an answer key for all the exercises apart from the
  translation exercise at the end of each test.

  Each test has a total score of  100.

  These tests may be photocopied freely for classroom use.
  They may not be adapted, printed, or sold without the
  permission of Oxford University Press.  2


  Unit 1


  Name:  _______________________________________


  1 Match a sentence (1–7) with a response (a–j). Not all
  the responses are used. One example has been given.
  Bye! I’m going out now.
  Shall we go for a drink after work?
  I’m going to the bar. What would you like to
  drink?
  What a beautiful watch! Where did you get it?
  How long did it take you to find the house?
  Did I see you with a new boyfriend last night?
  I’m so fed up with all this work!
  a   Not long. Your directions were very clear.
  b  It’s twenty-five past nine.
  c   Mind your own business!
  d  Oh, OK. Have a nice time!
  e   I’ve been waiting for my boyfriend for ages.
  f   No, put your money away. It’s my round.
  g   Oh, me too! I’ll be glad when the exams have
  finished.
  h Never mind! You’ll find a job soon.
  


  3    Write questions for the answers.
  Example     What do you do in the evenings?
  I watch TV or listen to music.
  1    How many brothers and sisters _______________ ?
  I’ve got two brothers and a sister.
  2    Where _______ he _______ ?
  He works in a hospital in the centre of  town.
  3    What _______ you _______ last weekend?
  We went to the coast.
  4    _______ you _______ Steven Spielberg’s new film?
  Yes, I have. I saw it last night.
  5    What _______ Dad _______ ?
  He’s working in the garden.
  6    Why __________________ come to my party?
  Because I had to revise for my exams.
  7    _______ your sister _______ her baby yet?
  Yes, she has. She had a boy at 5 a.m. yesterday.
  8    _______ your children _______ a home computer?
  No, they haven’t, but they’ve got a computer at
  school.
  9    Where _______________ at nine o’clock last night?
  I was at home.
  10    How long _______ you _______ learning English?
  I’ve been learning English for about two years.
  i That’s a good idea! I’ll meet you in the pub at half
  past eight.
  j It was a birthday present from my parents.
  (2 points for each correct answer)

  4    Make the statements negative.
  20
  (1 point for each correct answer)
  6
  Example     I enjoy living in a big city.
  I don’t enjoy living in a big city.
  2 Complete the sentences with the correct form of do, be,
  or have.
  Example Has she found a new job yet?
  1 What sort of  music __________ you like?
  2 __________ she work in the centre of  London?
  3 When __________ you born
   
  Gửi ý kiến