Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  2000 CÂU TRẮC NGHIỆM THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA (2012)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ĐÃ CHUYỂN TỪ PDF SANG WORD 7
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 14h:31' 12-01-2012
  Dung lượng: 426.9 KB
  Số lượt tải: 425
  Số lượt thích: 0 người
  by www.HugoEnglish.com

  600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

  I. GRAMMAR (300 SENTENCES)
  1. Is Susan ...........  home?
  a. in
  b. at
  c. on
  d. under
  --> b
  2. "Do the children go to school every day?"
  "....................  "
  a. Yes, they go.
  b. Yes, they do.
  c. They go.
  d. No, they don`t go.
  --> b
  3. What ............  now?
  a. is the time
  b. does the time
  c. is time
  d. is it
  --> a
  4. They always go to school .............  bicycle.
  a. with
  b. in
  c. on
  d. by
  --> d
  5. What color ...........  his new car?
  a. have
  b. is
  c. does
  d. are
  --> b
  6. Are there many students in Room 12?
  - "..................................................  "
  a. Yes there are.
  b. Yes, they are.
  c. Some are.
  d. No they aren`t.
  --> a
  7. You should do your .................  before going to class.
  a. home work
  b. homework
  c. homeworks
  d. housework by www.HugoEnglish.com

  --> b
  8. Mr. Pike ............  us English.
  a. teach
  b. teaches
  c. teaching
  d. to teach
  --> b
  9. Tom and .............  are going to the birthday party together.
  a. I
  b. me
  c. my
  d. mine
  --> a
  10. Our English lessons are ...............  long.
  a. many
  b. much
  c. a lot of
  d. very
  --> d
  11. Bangkok is ............  capital of Thailand.
  a. a
  b. one
  c. the
  d. an
  --> c
  12. Are you free ............  Saturday?
  a.  on
  b. at
  c. in
  d. into
   a
  13. There are ..............  girls in our class.
  a. no
  b. not
  c. none
  d. none of
  --> a
  14. Let ............  go for a walk.
  a. we
  b. us
  c. you
  d. our
  --> b
  15. What is your name?
  - ..........  name is Linda.
  a. Your by www.HugoEnglish.com

  b. His
  c. My
  d. Her
  --> c
  16. What`s .............  name?
  - His name is Henry.
  a. his
  b. her
  c. your
  d. my
  --> a
  17. I`m a pupil.
  - I`m a ...............  ,  too.
  a. teacher
  b. pupil
  c. student
  d. doctor
  --> b
  18. Is this your pencil? No, it isn`t. It is ..........  pencil.
  a. his
  b. my
  c. your
  d. hers
  --> a
  19. Are these your coats?
  Yes they are .............
  a. their coats
  b. ours
  c. our coats
  d. yours
  --> b
  20. Are your free ............  Friday evening?
  a. in
  b. at
  c. on
  d. from
  --> c
  21. There are six pencils ...........  the box.
  a. in
  b. at
  c. on
  d. into
  --> a
  22. Where is your mother?
  She`s ..........  the kitchen.
  a. in by www.HugoEnglish.com

  b. on
  c. into
  d. at
  --> a
  23. How many pictures are there ...........  the wall?
  a. in
  b. on
  c. into
  d. at
  --> b
  24. Are you ..............  Vietnam?
  - Yes, I am.
  a. to
  b. on
  c. into
  d. from
  --> d
  25. I`m cleaning the floor. Can your help ...........  ?
  a. I
  b. me
  c. my
  d. mine
  --> b
  26. What are you doing? - .............  are planting some trees.
  a. we
  b. us
  c. our
  d. ours
  --> a
  27. Mary is doing her homework and ...........  brother is helping her.
  a. she
  b. hers
  c. her
  d. she`s
  --> c
  28. Jane`s books are on the floor. Please, put ...........  on the table.
  a. they
  b
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓