Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VẠN XUÂN CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  PART 4 - BÀI TẬP LÀM THÊM E GRADE 11 (2011)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 18h:48' 05-10-2011
  Dung lượng: 152.0 KB
  Số lượt tải: 1475
  Số lượt thích: 0 người
  PART 4 - TUYỂN CHỌN BÀI TẬP LÀM THÊM E GRADE 11 – (2011)
  $$$ TEST 1:
  I. Chọn từ có phần gạch chân,có cách phát âm khác với các từ còn lại:
  1. A. put B. cut C. fun D. butterfly
  2. A. fly B. dry C. fry D. easy
  3. A. kitchen B. high C. price D. like
  4. A. here B. there C. sincere D.tmosphere
  5. A. hotel B. hour C. honest D. heir
  II. Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn A, B,C hoặc D :
  1. Did the girl buy ……….. at the supermarket?
  A. something B. anything C. nothing D.verything
  2. She enjoys going ………………. to buy clothes very much.
  A. shopping B. swimming C. jogging D. fishing
  3. The old lady cannot see very well and she needs ……………. to take her across the street.
  A. anybody B. somebody C. nobody D.everybody
  4. I am so hungry! Is there ……………….. to eat, Mum?
  A. someone B. anything C. anybody D.something
  5. Could you tell me the ……………… to the station, please?
  A. way B. road C. lane D. place
  6. He hasn’t met his wife ……………… 6 years.
  A. during B. from C. since D. for
  7. Could you ……………… me how to get there?
  A. show B. help C. give D. draw
  8. I have never seen the Big Ben ……………
  A. before B. already C. until D. yet
  9. He ……………. Studying English last summer.
  A. start B. started
  C. have started D.has started
  10. Have you finished your homework ………….?
  A. still B. now C. lately D. yet

  III. Hoàn thành các câu sau ở thể phủ định,chú ý các thay đổi cần thiết:
  1. I have finished my homework.
  You ……………………………………………………………………
  2. I have arrived at the airport.
  My brother ……………………………………………………………
  3. He told us something about his trip.
  He …………………………………………………………………….
  4. He spoke to somebody about it.
  He …………………………………………………………………….
  5. They have received the letter from their family.
  Mary …………..………………………………………………………

  IV. Đọc đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi:
  It has been three weeks since Lan arrived in Hanoi to prepare for the forthcoming university entrance exams. The exams are in July and she has three months to work on it. She has registered in a popular coaching center where she learns maths, literature and French six evenings a week. The workload is very heavy but Lan tries to enjoy herself. She has already visited some beauty spots in Hanoi. She has been to Uncle Ho’s Mausoleum, the Temple of Literature and Ba Dinh Square. She loves those places very much. They are among the most beautiful places she has been to.


  Why did Lan go to Hanoi?
  …………………………………………………………………………………………
  How often does she attend classes?
  …………………………………………………………………………………………
  How many places has Lan visited?
  ……………………………………………………………………………………........
  *** KEY (Suggestions)
  I. 1.A 2.D 3.A 4.B 5.A

  II. 1.B 2.A 3.B 4.B 5.A
  6.D 7.A 8.D 9.B 10.D

  III. 1.You haven’t finished your homework yet.
  2.My brother hasn’t arrived at the airport.
  3.He didn’t tell us anything about his trip.
  4.He didn’t speak to anyone about it.
  5.Mary hasn’t received the letter from her family.

  IV. 1.She went to HaNoi to prepare for the forthcoming university entrance exams.
  2.She attends classes six evenings a week.
  3.She has already visited some beauty spots in HaNoi.
  @@@ TEST 2:
  I. Supply the correct verb forms.
  We (study)………………. a very hard lesson the day before yesterday.
  I (read)…………………..that novel by Hemingway several times before.
  We ( study
   
  Gửi ý kiến